・Chúng tôi có mạng lưới bán hàng trải rộng khắp Việt Nam
・Những bản đồ dưới đây thể hiện mạng lưới ở miền Nam việt Nam và trong thành phố Hồ Chí Minh. Chấm đỏ thể hiện đại lý phân phối, và chấm xanh là những cửa hàng Gas.

・Chúng tôi có 19 tổng dại lý ở phía Nam trải dài khắp 12 tỉnh. Để biết thêm thông tin chi tiết xin hãy nhấp vào nút dưới đây.

※Nếu quan tâm đến sản phẩm của SOPET, xin quý khách hàng hãy liên lạc với chúng tôi qua trang “Liên Hệ”.