Tiến hành kiểm tra an toàn định kỳ ở kho xưởng

Phòng kĩ thuật đã thực hiện kiểm tra an toàn định kỳ tại kho xưởng

news 6 news 1