Thông tin cập nhật về giá CP của tháng 1

Cập nhật thông tin về CP.
CP trong tháng 1 là 577,5 USD, tăng 130,0 USD từ tháng 12.
C3: USD 56,0 / C4: USD 590,0

Giá CP đã tăng đáng kể trong tháng này. Về thị trường dầu thô, các yếu tố chính gây nên sự tăng giá trong tháng 1 là: OPEC Plus đã đi đến thỏa thuận tăng cường việc giảm sản lượng và tiếp theo đó Ả Rập Xê Út tự phát kế hoạch giảm số lượng của họ, ít lo ngại về sự suy thoái  dựa trên thỏa thuận một phần giữa Mỹ và Trung Quốc về đàm phán thương mại, vượt quá mong đợi của một vài chỉ số kinh tế ở Mỹ như số lượng nhân viên trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, nhà ở, chỉ số sản xuất công nghiệp. Về thị trường LPG, một số hàng hóa bị trì hoãn ở Mỹ do thời tiết, một số hàng hóa đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại ở Trung Đông, hơn nữa lượng cung từ tất cả các công ty ở Trung Đông bị hạn chế do số lượng hợp đồng tối thiểu. Thêm vào đó, có nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á khác, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam, do đó cả propan và butan đều tăng vọt.

Về việc tăng phí vận chuyển:

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã đưa ra một quy định mới rằng họ sẽ cấm tất cả các quốc gia trên thế giới sử dụng nhiên liệu có nồng  lưu huỳnh vượt quá 3,5% cho tàu thủy. Trước đây, quy định cho phép sử dụng nhiên liệu có chứa lưu huỳnh dưới 3,5%. Tuy nhiên, lưu huỳnh tạo ra SOx, gây ra khí nhà kính, do đó quy định sẽ nghiêm ngặt hơn từ năm 2020 để bảo vệ môi trường. Để vượt qua tiêu chuẩn này, các công ty vận chuyển phải thay đổi nhiên liệu có giá cao hơn so với trước đây. Vì những lý do đó, giá vận chuyển trên toàn thế giới sẽ được tăng lên.