CP tháng 8 là 355,0 USD, tăng 5 USD so với tháng 7.

C3: 365,0 USD / C4: 345,0 USD

Cả propan và butan đều tăng 5 USD so với tháng trước. Trên thị trường dầu thô, các yếu tố như lượng hàng tồn kho bất ngờ được giải phóng tại Mỹ, số lượng giàn khoan hoạt động tại Mỹ giảm, dự báo khả quan tạm thời về nhu cầu năng lượng phục hồi do việc bãi bỏ quy định di chuyển giữa các nước đã làm tăng giá dầu thô. Tuy nhiên, giá không tăng nhiều do OPEC Plus đồng ý nới lỏng chính sách giảm sản lượng hơn 2 triệu thùng vào tháng tới, lo ngại về nhu cầu năng lượng giảm do dịch COVID phát sinh ở Mỹ, v.v. Trên thị trường LPG, mặc dù bây giờ không phải là mùa cao điểm, nhưng giá tăng đều do thị trường vận chuyển thắt chặt, nhu cầu lớn đối với propan sử dụng trong gia đình ở Ấn Độ bị hạn chế, ước tính lượng hàng tồn kho ở Ả Rập Xê Út. Trong một thời gian, người ta ước tính rằng ảnh hưởng của hoạt động của nhà đầu tư sẽ không cân bằng giữa khía cạnh tích cực của việc phát minh vắc-xin và khía cạnh tiêu cực của việc lây nhiễm thêm.