CP tháng 9 là 360,0 USD, tăng 5 USD so với tháng 8.

C3: 365,0 USD / C4: 355,0 USD

Tháng này tăng 5 USD so với tháng trước, Giá của Propane vẫn giữ nguyên không thay đổi. Nhu cầu về Propane ở Ấn Độ vẫn chưa phục hồi do dịch. Ở thị trường Trung Quốc cũng tương tự do có đủ hàng tồn kho. Mặt khác Butan tăng giá do nhu cầu từ ngành hóa dầu tăng lên. Đối với thị trường dầu thô, OPEC Plus đã nới lỏng việc cắt giảm sản lượng và ước tính có đủ nguồn cung, nhưng nhà sản xuất chính ở Ả Rập Saudi được cho là có lượng tồn kho nhỏ. Ở Mỹ, bão khiến sản xuất bị đình chỉ nhưng ảnh hưởng rất hạn chế.

Giá dầu ở Trung Đông bị ảnh hưởng bởi dầu của Mỹ, do đó, nếu nhu cầu ở Mỹ tiếp tục tăng, nó sẽ đẩy giá dầu tăng lên.