CP trong tháng 5 là 340,0 USD

CP trong tháng 5 là 340,0 USD, tăng 105,0 USD từ tháng 4.
C3: 340,0 USD / C4: 340,0 USD

Thị trường dầu thô đã chạm đáy trong tháng Tư vừa qua. OPEC Plus, một tổ chức của OPEC và một số quốc gia sản xuất dầu khác, đã đạt được thỏa thuận giảm 970mbbl / ngày trong tháng 5 và tháng 6. Tuy nhiên, do nhu cầu đang giảm nhiều hơn lượng cung giảm, do đó giá giảm. Vì vậy, các nhà đầu tư bắt buộc phải bán và giá lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu xuống mức âm trên thị trường tương lai của WTI, vào ngày 20 tháng Tư. Mặt khác, trong thị trường LPG, dự báo Ả Rập Saudi sẽ hủy hoặc trì hoãn hàng hóa trong tháng 5, nên giá sẽ tăng. Ở Ấn Độ, lượng gas tiêu thụ cho các hộ gia đình tăng đột ngột do chinh sách cách ly cũng khiến người dân tích trữ nhiều hơn. Tại Trung Quốc, một số công ty đã hoạt động trở lại và nhu cầu PDH (Propane Dehydrate) tăng lên. Những yếu tố này cũng hỗ trợ giá và CP tăng 105 USD so với tháng trước.

* Tháng trước, chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi về mối tương quan giữa tỷ lệ thay đổi của giá CP và đơn giá của LPG. Giá CP là loại chi phí mua LPG. Đơn giá LPG không chỉ bao gồm CP, mà còn các chi phí khác như phí vận chuyển, phí vận chuyển, v.v … Vì vậy, tỷ lệ thay đổi của CP không thể giống như đơn giá của LPG. Nói cách khác, đơn giá LPG không chỉ giảm 50%