CP trong tháng 6

CP trong tháng 6 là 340,0 USD, tương đương với tháng Năm.
C3: 350,0 USD / C4: 330,0 USD
Giá không thay đổi trong tháng này. Trên thị trường dầu thô, những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả như: bãi bỏ quy định về chính sách virus và các hoạt động kinh tế đã được nối lại ở Mỹ và các nước EU, những nghiên cứu để tìm ra vắc-xin cũng làm tăng giá trị của cổ phiếu ở Mỹ và EU, và yếu tố cuối cùng là chính sách cắt giảm kéo dài của OPEC Plus và một số công ty dầu mỏ lớn ở Mỹ. Mặt khác, các yếu tố làm giảm giá bao gồm lo ngại về làn sóng đại dịch thứ hai, xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông, v.v. Thị trường CP cũng bị ảnh