Dầu lên cao nhất 2 tuần trên 100 USD/thùng

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở 日本語.