Chúng tôi đã tổ chức tiệc tất niên

=> Chúng tôi đã tổ chức tiệc cuối năm của công ty.

news 5 news 4