THÔNG TIN CHUNG

Giá bán lẻ gas tháng 07/2024

Bình 12kg
Bình 45kg
Bình 50kg
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150

VIDEO CLIPS

CÔNG TY TNHH SOPET Gas One

CP tháng 1/2024 : 625 USD/t (+ 10 USD từ tháng 12) C3 : 620 USD (+ 10 USD từ tháng 12) / C4 : 630 (+ 10 USD từ tháng 12)

CP tháng 1/2024 : 625 USD/t (+ 10 USD từ tháng 12)

C3 : 620 USD (+ 10 USD từ tháng 12) / C4 : 630 (+ 10 USD từ tháng 12)

Giá CP tháng 1 tăng so với giá tháng 12. Giá tăng là do đợt lạnh kéo đến ở Viễn Đông khiến nhiệt độ giảm và nhu cầu LPG tiêu dùng tăng. Nhu cầu về butan cho quá trình hóa đá tăng do giá naphtha tăng. Do hạn chế về tàu thuyền đi qua Kênh đào Panama vì hạn hán, nhu cầu LPG sản xuất ở Trung Đông đã tăng lên để thay thế cho LPG sản xuất tại Hoa Kỳ. Mặt khác, do lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng nên giá WTI trung bình tháng 12 thấp hơn khoảng 4,94 USD so với mức trung bình tháng 11. Cuối cùng, giá CP tăng +10 USD/t so với tháng 12, propan 620 USD/t, butan 630 USD/t, chênh lệch giá giữa propan và butan là 10 USD/t so với tháng trước. Quan điểm của chúng tôi về xu hướng CP trong tương lai dự kiến sẽ tăng nhẹ trong tháng 2 do nhu cầu tiêu dùng tăng do nhiệt độ giảm ở khu vực Viễn Đông, lo ngại về nguồn cung LPG giảm do bảo trì theo lịch trình ở Trung Đông từ tháng 1 trở đi, khi giá cước vận tải tiếp tục tăng do hạn chế về số lượng tàu đi qua Kênh đào Panama, điều này sẽ mang lại lợi ích cho LPG từ Trung Đông đến Châu Á.

(Tài liệu tham khảo: Báo cáo hàng tuần của ENEOS GLOBE, Báo cáo hàng tháng về năng lượng của Astomos)

※Quan điểm của chúng tôi chỉ là quan điểm của chúng tôi và không đảm bảo xu hướng CP.

Scroll to Top