THÔNG TIN CHUNG

Giá bán lẻ gas tháng 06/2024

Bình 12kg
Bình 45kg
Bình 50kg
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150

VIDEO CLIPS

CÔNG TY TNHH SOPET Gas One

CP tháng 12/2023 : 615 USD/t (± 0 USD so với tháng 11) C3 : 610 USD (± 0) / C4 : 620 (± 0)

CP tháng 12/2023 : 615 USD/t (± 0 USD so với tháng 11)

C3 : 610 USD (± 0) / C4 : 620 (± 0)

Giá CP tháng 12 về ngang mức giá CP tháng 11. Cơ sở của quyết định giá này là do nhu cầu sưởi ấm LPG ở khu vực Viễn Đông đang tăng lên khi mùa nhu cầu mùa đông đang đến gần nhưng nhu cầu propan từ các nhà máy PDH ở Trung Quốc chậm chạp do dư cung propylene và nhu cầu về butan cũng tăng. trì trệ do thị trường naphtha tiếp tục suy giảm.

Ngoài ra, do lượng dầu thô tồn kho ở Mỹ tăng nên giá WTI trung bình tháng 11 thấp hơn khoảng 8,28 USD so với mức trung bình tháng 10.

Cuối cùng, giá CP không đổi ở mức ± 0 USD/tấn, propan 610 USD/tấn, butan 620 USD/tấn và chênh lệch giá giữa propan và butan là 10 USD/tấn, giống như tháng trước.

Quan điểm của chúng tôi về xu hướng CP trong tương lai dự kiến sẽ tăng vào tháng 1 năm sau vì cuộc họp cấp bộ trưởng của OPEC + đang xem xét mở rộng phạm vi cắt giảm sản lượng dầu thô và kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng, vì giá cước vận chuyển sẽ tăng do hạn chế về số lượng tàu đi qua Kênh đào Panama, điều này sẽ mang lại lợi ích cho LPG được sản xuất ở Trung Đông dành cho châu Á.

※Quan điểm của chúng tôi chỉ là quan điểm của chúng tôi và không đảm bảo xu hướng CP.

Scroll to Top