THÔNG TIN CHUNG

Giá bán lẻ gas tháng 06/2024

Bình 12kg
Bình 45kg
Bình 50kg
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150

VIDEO CLIPS

CÔNG TY TNHH SOPET Gas One

CP tháng 2/2024 : 635 USD/t (+ 10 USD so với tháng 1) C3 : 630 USD (+ 10 USD từ tháng 1) / C4 : 640 (+ 10 USD từ tháng 1)

CP tháng 2/2024 : 635 USD/t (+ 10 USD so với tháng 1)

C3 : 630 USD (+ 10 USD từ tháng 1) / C4 : 640 (+ 10 USD từ tháng 1)

Giá CP tháng 2 tăng so với giá tháng 1. Giá tăng là do đợt rét đậm tấn công Mỹ từ giữa tháng 1, dẫn đến nhu cầu sưởi ấm bằng LPG tăng cao.

Nhu cầu LPG từ Trung Đông tăng do thiết bị tại các kho LPG ở Mỹ đóng băng do đợt lạnh, làm giảm hiệu suất vận hành và giảm đáng kể nguồn cung propan. Ngoài ra, do giá naphtha tiếp tục tăng như tháng trước, nhu cầu về butan cho quá trình hóa đá cũng tăng lên.

WTI cũng tăng khoảng 2 USD/thùng trong tháng 1 so với mức trung bình tháng 12 do việc cắt giảm sản lượng dầu thô tự nguyện của OPEC+ và rủi ro địa chính trị gia tăng do xung đột ở Trung Đông. Cuối cùng, giá CP tăng +10 USD/t so với tháng 1, propan 630 USD/t, butan 640 USD/t, chênh lệch giá giữa propan và butan là 10 USD/t so với tháng trước. Quan điểm của chúng tôi về xu hướng CP tương lai dự kiến sẽ giảm nhẹ trong tháng 3 do nhu cầu sưởi ấm bằng LPG dự kiến sẽ giảm khi nhiệt độ tăng dần, mặc dù nguồn cung LPG dự kiến sẽ giảm từ tháng 1 đến giữa tháng 3 do việc bảo trì thường xuyên một số nhà máy LPG ở khu vực này. Trung đông.

(Tài liệu tham khảo: Báo cáo hàng tuần của ENEOS GLOBE, Báo cáo hàng tháng về năng lượng của Astomos, EIN)

※Quan điểm của chúng tôi chỉ là quan điểm của chúng tôi và không đảm bảo xu hướng CP.

Scroll to Top