THÔNG TIN CHUNG

Giá bán lẻ gas tháng 06/2024

Bình 12kg
Bình 45kg
Bình 50kg
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150

VIDEO CLIPS

CÔNG TY TNHH SOPET Gas One

CP tháng 5/2023 : 555,0 USD/t (+5 USD từ tháng 4) C3 : 555,0 (±0) / C4 : 555,0 (+10)

CP tháng 5/2023 : 555,0 USD/t (+5 USD từ tháng 4) C3 : 555,0 (±0) / C4 : 555,0 (+10)

WTI trong tháng 4 đã tăng trên mức trung bình của tháng 3 do chính sách cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất dầu ở Trung Đông. Mặc dù nguồn cung LPG sẽ suy giảm nhưng cán cân cung cầu không bị suy giảm nghiêm trọng do nhu cầu giảm. Mặt khác, giá butan kỳ hạn tăng +10 USD so với tháng trước do nhu cầu năng lượng tăng trong kỳ nghỉ lễ dài ngày ở Trung Quốc và nhu cầu đối với hóa dầu butan giá rẻ tăng. Cuối cùng, giá CP tăng 5 USD/t, propan là 555 USD/t, butan là 555 USD/t và chênh lệch giá giữa propan và butan là 0 USD/t. (Tham khảo: Mạng tình báo năng lượng, Báo cáo hàng tuần của ENEOS GLOBE)

Scroll to Top