THÔNG TIN CHUNG

Giá bán lẻ gas tháng 06/2024

Bình 12kg
Bình 45kg
Bình 50kg
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150

VIDEO CLIPS

CÔNG TY TNHH SOPET Gas One

CP tháng 4 năm 2023 : 550,0 USD/t (-180,0 từ tháng 3)

CP tháng 4 năm 2023 : 550,0 USD/t (-180,0 từ tháng 3)

Propan : 555,0 (-165) / Butan : 545,0 (-195)

Nhu cầu LPG tại Châu Á giảm xuống mức thấp do mùa đông đã kết thúc nhu cầu và do nhiệt độ tăng, cung-cầu nới lỏng tăng tốc do nguồn cung tăng từ các nhà cung cấp Trung Đông. Ngoài ra, Mr.Powell, với tư cách là chủ tịch của FRB, đã tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng ông sẽ duy trì các biện pháp kiểm soát lạm phát.

Cuối cùng, giá CP giảm 180 USD/t, propan 555 USD/t, butan 545 USD/t, chênh lệch giá giữa propan và butan là 10 USD/t. (Tham khảo: Mạng tình báo năng lượng, Báo cáo hàng tuần của ENEOS GLOBE)

Scroll to Top