THÔNG TIN CHUNG

Giá bán lẻ gas tháng 05/2024

Bình 12kg
Bình 45kg
Bình 50kg
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150
461.000
1.576.735
1.752.150

VIDEO CLIPS

CÔNG TY TNHH SOPET Gas One

CP tháng 5/2024 : 582,5 USD/t (- 35 USD từ tháng 4) C3 : 580 USD (- 35 USD từ tháng 4) / C4 : 585 (- 35 USD từ tháng 4)

CP tháng 5/2024 : 582,5 USD/t (- 35 USD từ tháng 4)
C3 : 580 USD (- 35 USD từ tháng 4) / C4 : 585 (- 35 USD từ tháng 4)

Giá CP trong tháng 5 chạm mức 500 USD/tấn lần đầu tiên sau khoảng 6 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái.
Các yếu tố góp phần vào sự suy giảm bao gồm thực tế là chúng ta đang bước vào thời kỳ nhu cầu thấp, các nước sản xuất khí đốt đã bắt đầu sửa chữa thường xuyên các nhà máy LPG của họ, nhưng Iran đã tăng sản lượng LPG và nhu cầu nhập khẩu của Ấn Độ đã giảm.
Một yếu tố khác là LPG sản xuất tại Hoa Kỳ đã chảy vào Viễn Đông và điều kiện thị trường đã làm giảm cung và cầu.
Mặc dù giá naphtha đã giảm nhẹ nhưng giá butan vẫn cạnh tranh hơn.
Mặt khác, WTI tăng khoảng 3,8 USD/thùng trong tháng 4 so với mức trung bình tháng 3 do giá dầu tăng và do lo ngại về việc mở rộng xung đột Gaza thành chiến tranh Trung Đông.
Cuối cùng, giá CP giảm từ tháng 5 ở mức -35 USD/tấn, propan 580 USD/t, butan 585 USD/tấn và chênh lệch giá giữa propan và butan là 5 USD/t.
Quan điểm của chúng tôi về xu hướng CP trong tương lai dự kiến sẽ giảm nhẹ trong tháng 6 do nhu cầu tiếp tục ở mức thấp và nhu cầu nhập khẩu từ Ấn Độ cũng đang giảm.
(Tài liệu tham khảo: Báo cáo hàng tuần của ENEOS GLOBE, Báo cáo hàng tháng về năng lượng của Astomos, EIN)
※Quan điểm của chúng tôi chỉ là quan điểm của chúng tôi và không đảm bảo xu hướng CP.

Scroll to Top